BC 6800

Producător : Mindray – China

BC-6800, noul analizor automat de hematologie de la MINDRAY, foloseşte o tehnologie revoluţionară denumită SF Cube ce asigură, pe lângă diferenţierea în 5 părţi a leucocitelor, determinarea numărului de reticulocite (RET) şi a numărului de eritrocite nucleate (NRBC). Celulele sangvine sunt supuse unei analize 3D cu ajutorul  informaţiilor provenite din dispersia luminii laser în două unghiuri şi a semnalelor fluorescente. Scattergramul 3D generat permite o mai bună identificare şi diferenţiere a populaţiilor celulare, în special a populaţiilor anormale, nedetectabile prin alte metode.

Analizorul se adresează mai ales laboratoarelor mijlocii şi mari, spitalelor universitare şi centrelor de cercetare, având o capacitate de încărcare de 100 de probe şi o capacitate de procesare de până la 125 probe/oră (hemoleucogramă +formulă leucocitară), respectiv 90 probe/oră (hemoleucogramă +formulă leucocitară+reticulocite). Încărcarea probelor se poate face continuu, cu acces randomizat, iar probele de urgență se pot efectua în orice moment.

 

  • Descriere BC 6800

  • Caracteristici BC 6800

  • Avantaje BC 6800

  • Specificații BC 6800

Analizorul foloseşte următoarele principii de măsurare:

1. Analiza subpopulaţiilor leucocitare se face prin citometrie în flux cu tehnologie SF Cube pentru a obţine o acurateţe înaltă. După pretratarea cu diferiţi reactivi subpopulaţiile leucocitare se vor localiza în scattergrama DIFF în funcţie de mărimea celulară, complexitatea celulară şi conţinutul de ADN/ARN. Diferenţierea leucocitelor (WBC) se face folosind două canale diferite (canalul DIFF şi canalul  WBC/BASO). Determinarea numărului total de leucocite se bazează în principal pe informaţiile obţinute prin canalul WBC/BASO, coroborat cu informaţiile provenite din alte 3 canale optice dedicate, eliminând astfel  interferenţele cu eritrocitele nucleate, eritrocitele rezistente la liză etc. Eritrocitele nucleate (NRBC) se numără prin metoda SF Cube printr-un canal dedicat, asigurând rezultate rapide şi precise. Analizorul corectează automat numărul total de leucocite şi formula leucocitară în cazul detectării eritrocitelor nucleate, asigurând rezultate mai fiabile şi reducând posibilitatea erorilor.

2. Prin metoda impendanţei cu focusare hidrodinamică se face măsurarea eritrocitelor (RBC) şi a plachetelor sanguine (PLT). Focusarea hidrodinamică asigură o numărare mai precisă a celulelor şi minimizează interferenţele întâlnite în cazul metodei tradiţionale de impedanţă, generând histograme aproape gaussiene. Astfel creşte acurateţea parametrilor legaţi de histograme, precum MCV, RDW-CV, RDW-SD şi oferă informaţii clinice mult mai fiabile.
Trombocitele se pot număra şi printr-un canal dedicat care foloseşte tehnologia SF Cube (dacă modul RET este activat).  Astfel se pot elimina interferenţele cauzate de eritrocitele fragmentate, microcite, trombocite mari/agregate plachetare, îmbunătăţind acurateţea şi sensibilitatea rezultatelor.

Reticulocitele se diferenţiază de celelalte celule roşii prin reacţia lor cu coloranţi fluorescenţi (măsurat prin metoda SF Cube). Pe lângă parametrii RET% şi RET#, analizorul furnizează date referitoare la reticulocitele imature (MFR, HFR), parametri ce pot fi de ajutor în diagnosticul precoce al anemiilor şi în monitorizarea răspunsului la tratament al măduvei osoase.
Analizorul poate determina parametri adiţionali precum IMG, HFC  şi InR (parametri pentru cercetare). IMG (#,%) oferă informaţii despre granulocitele imature (promielocite, mielocite şi metamielocite); HFC (#,%) reprezintă populaţia celulară cu fluorescenţă înaltă formată din blaşti şi limfocite atipice; InR (#,‰)reprezintă eritrocitele infectate cu plasmodii.

Mindray BC-6800 foloseşte următoarele metode de măsurare:

1. Metoda impedanţei electrice cu focusare hidrodinamică (Focusing Flow-DC impedance), pentru determinarea datelor legate de RBC şi PLT
2. Metoda fotometrică, pentru determinarea HGB
3. Metoda citometriei în flux cu laser (tehnologia SF Cube) pentru determinarea datelor legate de WBC, 5-Part diff, NRBC, RET şi PLT-O

La sfârşitul analizei se obţine un raport care include următorii parametri:
1. 33 parametri de bază (WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Ret%, Ret#, IRF, LFR, MFR, HFR, NRBC%, NRBC#, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC),
2. 14 parametri pentru cercetare ( HFC#, HFC%, IMG#, IMG%, WBC-R, WBC-D, WBC-B, WBC-N, RBC-O, PLT-O, PLT-I, PDW-SD, InR#, InR‰)
3. 2 histograme pentru RBC şi PLT,
4. 3 scatergrame 3D pentru DIFF, NRBC şi RET
5. 6 scatergrame 2D pentru DIFF, BASO, NRBC, RET, RET-EXT, PLT-O

Caracteristicile analizorului pot fi rezumate astfel:

- 5 part diff., 47 parametri (33 parametri raportaţi şi 14 parametri de cercetare), 2 histograme, 3 scattergrame 3D, 6 scattergrame 2D
- tehnologie SF Cube (citometrie în flux cu laser + fluorescenţă)
- tehnologia impendanţei cu focusare hidrodinamică
- 6 canale de numărare în total (RBC/PLT, HGB, DIFF, RET, NRBC, WBC/BASO)
- două canale pentru diferenţiere WBC (un canal pentru diferenţiere 4-părţi şi un canal pentru leucocite/bazofile)
- metoda impendanţei pentru numărare  RBC şi PLT
- metoda SF Cube pentru determinarea 5-Part diff, NRBC, RET şi PLT-O
- 2 tipuri de probe: sânge integral şi sânge prediluat (capilar)
- 1 auto-loader pentru 100 de tuburi, cu posibilitate de încărcare continuă şi mod de acces randomizat
- prelevarea probei din tuburi închise sau deschise
- volum de probă: prediluat – 40 μl, în mod manual (flacon deschis) – 150 μl, în mod auto-loader (tuburi închise) – 200 μl,
- mod de operare STAT
- funcţionare autonomă îndelungată
- program stand-by automat
- capacitate de procesare de până la 125 de probe pe oră (hemoleucogramă +DIFF), respectiv 90 de probe pe oră (hemoleucogramă +DIFF + RET)
- cititor coduri de bare integrat  + cititor coduri de bare extern,
- operare prin ecran tactil şi/sau PC,
- software performant, cu avertizare prin mesaje sugestive pentru probele suspecte (microcitoză, anemie, eozinofilie, agregare plachetară, etc.)
- temperatură de lucru stabilizată prin sistem de preîncălzire a probelor,
- 4 porturi USB pentru transportul de informaţii şi conectarea uşoară a imprimantei, tastaturii, cititorului de coduri de bare, etc.
- 5 programe QC pentru asigurarea calităţii, 60 fişiere QC cu capacitate de păstrare de până la 300 rezultate QC
- program pentru control de calitate integrat
- valori normale programbile
- raportări în 4 formate predefinite, posibilitatea personalizării rapoartelor
- program pentru prelucrarea statistică a rezultatelor
- senzori de detecţie ai nivelelor de reactivi
- senzor dublu pentru evitarea aspirării insuficiente a probei
- capacitate mare de arhivare: < 100,000 de rezultate ce includ toate informaţiile numerice şi grafice.

Analizorul Mindray BC-6800 vă oferă următoarele avantaje:

- rezultate reproductibile şi precise
- se lucrează atât probe de sânge integral cât şi sânge capilar
- ideal pentru laboratoarele de dimensiuni medii şi mari, spitale universitare, centre de cercetare
- consum redus de reactivi, durată mare de depozitare a reactivilor (2 ani pe raft pentru diluenţi şi soluţii de liză, 1 an pe raft pentru coloranţii fluorescenţi)
- separarea cu mare precizie a populaţiilor celulare, inclusiv a reticulocitelor şi eritrocitelor nucleate
- minimizarea erorilor de numărare
- creşterea numărului de parametri analizaţi pentru extinderea aplicabilităţii clinice şi în scopuri de cercetare
- selectarea domeniului de referinţă şi personalizarea rapoartelor
- uşor de întreţinut, doar prin apăsarea unor pictograme sugestive
- software uşor de folosit
- interfaţă flexibilă cu posibilitate de personalizare în funcţie de necesităţi
- avertizare prin mesaje sugestive pentru probele suspecte
- oferă posibilitatea de back-up a analizelor
- operare uşoară a instrumentului

Folosind Mindray BC-6800 puteţi beneficia de:

- creşterea performanţei laboratorului
- costuri reduse per analiză.

Volumul probei:
- probă prediluată (sânge capilar) - 40μl,
- mod manual (tub deschis) – 150 μl,
- mod autoloader (tub închis) - 200μl
Mod de prelevare:
- automat cu autoloader, tuburi închise
- manual pe sistem deschis , tuburi deschise
Capacitate de lucru:
- până la 125 probe/oră (hemoleucogramă +DIFF)
- până la 90 probe/oră (hemoleucogramă +DIFF + RET)
Diametrul apertură: 70 µm
Parametri măsuraţi:  47 parametri, 2 histograme, 3 scatergrame 3D, 6 scatergrame 2D
Moduri de testare: CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+NRBC, CBC+DIFF+RET, CBC+DIFF+NRBC, CBC+DIFF+RET+NRBC, RET

CPU
Capacitate memorie: până la 100,000 de rezultate ce includ toate informaţiile numerice şi grafice
Sistem de operare Windows 7, ecran tactil (10,4 inch)
Computer integrat şi unul extern pentru managementul mai uşor al datelor (computerul extern nu este inclus)
Comunicaţie LIS bidirecţională: port LAN sau RS232; suportă şi protocol HL7 şi ASTM
Alimentare:  AC 110-115 V sau 220-230 V, 50/60 Hz
Condiţii de mediu
- temperatură: 15 - 32°C
- umiditate: 30 – 85%
- presiune aer: 70 – 106 KPa

Dimensiuni
(LxAxÎ) (mmxmmxmm)
unitate centrală 680x850x700
compresor 310x480x430

Greutate
unitate centrală ≤ 125 kg
compresor ≤ 20 kg

Puteti cere de aici direct oferta noastră pentru acest produs!

Adresa Dvs. de e-mail:
Numele Dvs. şi Instituţia/Firma reprezentată,
obligatoriu! Daca doriţi să fiţi contactat mai rapid,
notaţi şi un nr. de telefon. Vă mulţumim!