INDIKO

INDIKO

Thermo Scientific Indiko este un analizor automat pentru biochimie clinică şi teste de specialitate. Sistem compact, tip bench-top, Indiko este ideal pentru laboratoarele cu volum mic și mediu de analize sau ca instrument back-up, pentru orice laborator. Datorită accesului randomizat la probe, sistemul are o capacitate de procesare de pană la 350 teste fotometrice/turbidimetrice pe oră și 135 teste ISE/oră la modelul Indiko Plus ISE.

Producător: Thermo Scientific - Finlanda Categorii: Biochimie

Odată incărcat, sistemul are autonomie de lucru de până la 2 ore. Prin folosirea reactivilor Thermo Scientific (prevăzute cu marcaj CE pe baza directivei IVDMDD 98/79/EC), sistemul oferă clinicienilor posibilitatea de a avea rezultate precise şi reproductibile, comparabile între diverse laboratoare. Astfel devine posibilă optimizarea şi standardizarea diagnosticului şi a tratamentului terapeutic, în conformitate cu recomandările organizaţiilor internaţionale (IFCC – International Federation for Clinical Chemistry, NGSP/DCCT - National Glycohemoglobin Standardisation Programme/ Diabetes Control and Complications Trial şi NKDEP – National Kidney Disease Education Programme).

Principiul de măsurare: sistemul efectuează reacţii colorimetrice si turbidimetrice cu punct final sau cinetice, teste mono- sau bi-cromatice, cu sau fără blank. Opţional analizorul poate avea si modul ISE cu electrozi selectivi pentru ioni : Na+, K+ şi Cl-.
Capacitate: În funcţie de încărcare şi de metodele testelor este de până la 350 teste fotometrice /oră. La modelul cu ISE + 135 teste ISE/oră.
Unitate ISE (opţională): Foloseşte metoda indirectă de măsurare pentru Na+, K+, Cl-. Electrozii sunt livraţi gata de utilizare şi nu necesită întreţinere.
Cuvete TENCELL: sunt cuvete cu dimensiuni mici, adecvate volumelor finale de reacţie cuprinse între 120-300µl. Cu aceste cuvete se pot realiza simultan analize diferite din aceeaşi probă, respectiv se pot analiza simultan specimene diferite de probă. Cuvetele de unică folosinţă elimină necesitatea efectuării spălărilor şi previn orice tip de contaminare. Prin folosirea lor se reduce consumul de reactivi (implicit costul per analiză) şi scad costurile pentru eliminarea deşeurilor.
Încărcător de cuvete: poate fi încărcat cu 36 de cuvete, fiecare cuvetă având 10 celule de reacţie. Capacitatea maxima de încărcare este de 360 celule de reacţie. Incărcarea cu cuvete poate fi făcută în continuu, fără a întrerupe lucrul.
Incubator: se încarcă cu maxim 90 celule de reacţie. Unitatea de incubare este păstrată la 370 grade C.
Probe: Rotor de probe cu 54 pozitii, pe 6 stative de proba cu cate 9 pozitii fiecare. Se pot folosi următoarele tipuri de probe: ser, plasmă, urină şi LCR. Accesul la probe se face continuu iar identificarea acestora se face automat prin intermediul cititorului de coduri de bare integrat. Volumul de probă folosit  este de 2-120µl. Ca recipiente pentru probă se folosesc cupiţe pentru probe (0,5ml şi 2 ml) sau tuburi primare (diametru : 12-16mm, lungime 75-100mm). Probele pot fi lucrate prin accesarea unui profil de analize sau prin selectarea individuală a analizelor.
Reactivii: Rotor de reactivi cu 42 pozitii, răcit la aprox. 80 C. Accesul la reactivi se face continuu. Identificarea acestora se face prin intermediul cititorului integrat. Managementul reactivilor se face prin afişarea instantă a volumului de reactivi, a numărului de teste rămase, a lotului şi a datei de expirare a truselor. 
Volumul de reactivi: 2-240 µl. Ca recipiente pentru reactivi se folosesc flacoane de 10ml şi 20ml.
Calibrare: este versatilă, fiind posibile următoarele tipuri de calibrări: factor, bias, linear, logit-log, spline, polinomial şi punct cu punct. În funcţie de metoda folosită, se poate face automat calibrarea pe baza calibratorilor individuali sau se pot face diluţii seriale ale unui singur calibrator. Este posibilă compararea cu curba de calibrare anterioară.
Control de calitate: analizorul are un program QC cu reguli Westgard multiple, definite de utilizator (până la 6 controale per analiză). Frecvenţa controlului se defineşte de către utilizator. Se pot printa rapoarte zilnice sau rapoarte cumulative. Controalele nevalidate sunt marcate.
Managementul rezultatelor: se face prin intermediul unui program cu interfaţă grafică, intuitivă, care se accesează prin touch screen. Identificarea pacienţilor se poate face prin intermediul tastaturii, prin touch screen, prin mouse sau prin codul de bare. Oferă posibilitatea de a avea anumite drepturi de utilizare pentru fiecare grup de utilizator. Există opţiuni variate de raportare a rezultatelor, precum şi de management şi arhivare a acestora.
Diluţii: sunt posibile următoarele operaţii: pre-diluţie automată a probelor, diluţie automată a probelor concentrate, adăugarea valorilor obţinute pentru pre-diluţiile făcute manual, necesare pentru calcularea rezultatelor.
Domeniul de aplicaţii:
Enzime
Substrate enzimatice
Electroliţi
Proteine specifice
Toxicologie
Monitorizarea terapiei imunosupresoare
Monitorizarea tratametului medicamentos